Behandling af tinnitus og andre hørelidelser

En stor del af den danske befolkning lider af kronisk tinnitus. I en lang årrække har man i udlandet gennemført en række kliniske studier i frekvensmanipuleret musikterapi, som i dag er den mest lovende behandlingsmetode til forbedring af tinnituspatienters livskvalitet. Denne behandlingsform har vi taget hjem til Danmark og forstærket med stråling og laserbehandling af det indre øre og er nu førende specialist indenfor behandlingen.

Hvad er tinnitus?

Tinnitus opstår oftest ved en skade på høresansecellerne i det indre øre. Herefter forsøger hjernen at kompensere for skaden på en irrationel måde ved at skabe tonen, som de høresanseceller, der er ødelagt, ikke mere er i stand til at høre. Hyletonen, som tinnitus-patienterne oplever, kommer dermed ikke fra øret men fra hjernen. Det giver derfor mening både at behandle hjernen (symptomet) og høresansecellerne i det indre øre.

Vi kender næsten alle til midlertidig tinnitus – en ringen for ørene, som kan komme efter en rockkoncert med højt lydtryk, skydning uden høreværn eller, hvis vi er stressede. Oftest stopper denne hyletone efter nogle timer, og alt er godt igen. De kroniske tinnitus-patienter må leve med hyletonen altid, som et konstant irritationsmoment, der ofte bliver en så stor belastning, at nattesøvnen bliver ødelagt og den uafbrudte hylen for ørene forstyrrer koncentrationsevnen og begynder at gå psyken.

Klassiske årsager til tinnitus:

De skader på høresansecellerne, som oftest fremkalder kronisk tinnitus, kommer typisk af langvarig støjpåvirkning (støj i fabrikshaller, vinkelslibere, betonbor, etc.) eller kortvarig ekstrem støjpåvirkning (brag, kanonslag). Men også spændinger i kæbeleddet (som oftest fra hårdt sammenbid i søvnen), spændinger i nakken, stresspåvirkning, feber, beskadigelse af trommehinden og forskellige typer af medicin, kan spille ind på hyletonens styrke og frekvens.

Tinnitus kan altså både opstå pludseligt efter eksempelvis et brag, eller ved ekstrem stressbelastning. Men det kan også blive sået som et frø tidligt i livet og så først blive kronisk senere med alderen. Ofte bliver frøet sået i ungdommen. Når man er ung er man ofte mere eksponeret for støj. Det er de år man eksempelvis aftjener sin vær- nepligt, går på diskotek og hører høj musik og ofte har man i de år et mere manuelt arbejde i industri og håndværk, hvor man senere i livet måske overgår til mere administrativt (og stille) arbejde.

Endeligt var man som sagt også mindre påpasselig med at bruge høreværn for år tilbage, så mange patienter, som i dag ikke udsættes for støj af betydning, betaler af på en ungdom med masser af støjbelastning. En tinnitus som er opstået kortvarigt i ungdommen – eksempelvis efter en koncert – vil typisk gå over en dag eller få dage efter. Men sker det flere gange, vil denne tinnitus senere kunne blive aktiveret. I de unge år er hjernen meget plastisk og ressourcerne i nervesystemet og kroppen er stærke. Den skade som opstod kan således “kapsles inde” eller kvæles om man vil, men helt væk bliver den ikke.

I takt med at kroppen bliver ældre og vores system gradvist svækkes, vil det blive sværere at holde dé fysiske skader i skak, som opstod i ungdommen. Kommer man samtidig under kraftig pres i en periode, eksempelvis under en skilsmisse, eller anden voldsom konflikt/belastning, vil den tinnitus, som egentligt var “begravet” mange år tidligere, kunne springe ud i fuld flor. Og hér er der ikke længere ressourcer i hjernen og systemet til at mane den til jorden igen.

Behandling af tinnitus

Tinnitus skal først og fremmest behandles i hjernen! Men det giver mening både at behandle hjernen (symptomet) og høresansecellerne i det indre øre. Altså benytter vi 2 strategier.

Behandling med musikterapi

Musikterapien er manipulation af hjernen. Ved at lytte tilstrækkeligt længe til den manipulerede musik, snydes hjernen til at tro, at det ikke er musikken, det er galt med, men i stedet patientens egen hørelse. Idet den autonome del af hjernen, som har aktiveret alarmen, inderligt ønsker, at du skal høre denne alarm, vil den i de fleste tilfælde sænke alarmtonen til at lavere niveau, som systemet antager, du faktisk kan høre.

Efter tinnitustonen er faldet, foretager vi en ny måling, og der ud leveres nyt musik, hvor et lavere frekvensområde er taget ud af musikken. Det er altså en længere proces, som kræver en indsats af patienten. Men i langt defleste tilfælde bliver patients tinnitusfrekvens reduceret til et sted mellem 30 og 50% af, hvad den var da de startede forløbet.

Vi finder patientens specifikke hyletone med vores sound generator program. Herefter udleveres musikken, hvor frekvensområdet omkring hyletonen er fjernet fra musikken.

Vi måler din frekvens ved online-konsultationer og skræddersyer dit forløb. Vi måler derefter din frekvens løbende og justerer musikterapien, så den er tilpasset din frekvens. Hvis du senere ønsker det, kan du naturligvis vælge at få målinger foretaget ved et fysisk møde i Skive, Aarhus, Aalborg og Middelfart.

Det er af afgørende betydning, at patienten lytter fokuseret til musikken 20 minutter hver dag. Jo bedre vil resultatet blive.

Behandlingen af cochlea med laser og infrarød stråling

Ligesom en negativ påvirkning, som et brag eller lyden fra et betonbor, vil kunne forværre tinnitus, vil en positiv påvirkning som den infrarøde stimulation af høresansecellerne kunne accelerere et fald i tinnitustonens frekvens. Vi bruger udtrykket at øret er porten til det område i hjernen hvor tinnitus-støjen sidder, og både positive og negative påvirkninger vil formentlig igennem porten kunne påvirke lyden i hjernen tilsvarende til forbedring eller forværring.

Ligesom en negativ påvirkning, som et brag eller lyden fra et betonbor, vil kunne forværre tinnitus, vil en positiv påvirkning som den infrarøde stimulation af høresansecellerne kunne accelerere et fald i tinnitustonens frekvens. Vi bruger udtrykket at øret er porten til det område i hjernen hvor tinnitus-støjen sidder, og både positive og negative påvirkninger vil formentlig igennem porten kunne påvirke lyden i hjernen tilsvarende til forbedring eller forværring.

Vores online målinger foretager vi via Teamviewer, med direkte link – ingen download:

Behandlingspakker – tinnitus

Vi har forskellige kombinationsmuligheder, som du kan se i webshoppen, men vi anbefaler i de fleste tilfælde, at musikterapien suppleres op med laserbehandling og infrarød stråling. Behandlingen kan købes inklusiv et start kit, hvor musikfilerne er uploadet, så du slipper for teknik-bøvlet.

NYT: Vores musikterapi kan nu købes på abonnement. Se mere under webshop.

Hertil er det muligt med behandlingsophold på vores patienthotel, hvis du kommer langvejs fra, som er nyrenoveret i hotelstandard, og ligger direkte i klinikken, i den nok smukkeste og mest historiske del af Skive bymidte. Se under behandlingsophold.

I vores nye katalog – “Avanceret behandling for kronisk tinnitus”, som du kan se på linket nederst på siden, kan du bl.a. læse om:

Hvilken type tinnitus-patient du er:

 

Et typisk behandlingsforløb:

 

Og hjernens forunderlige evne til at tilpasse sig:

Læs i Magasinet Helse om vores behandling

Læs i Familiejournalen om vores behandling

Se vores 62 siders tinnituskatalog, og læs mere om bl.a musikterapi, laserbehandling, behandlingsophold og priser.

Studier som behandlingen er baseret på

Vores behandling – Interview Thomas Borgå

Tinnitus foredrag – Thomas Borgå