Behandling af tinnitus og andre hørelidelser

En stor del af den danske befolkning lider af kronisk tinnitus. I en lang årrække har man i udlandet gennemført en række kliniske studier i frekvensmanipuleret musikterapi, som i dag er den mest lovende behandlingsmetode til forbedring af tinnituspatienters livskvalitet. Denne behandlingsform har vi taget hjem til Danmark og forstærket med stråling og laserbehandling af det indre øre og er nu førende specialist indenfor behandlingen.

Hvad er tinnitus?

Vi kender næsten alle til midlertidig tinnitus – en ringen eller susen for ørerne, som kan komme efter en rockkoncert med højt lydtryk, skydning uden høreværn, eller hvis vi er stressede. Oftest stopper denne hyletone efter nogle timer og alt er godt igen. Men nogle mennesker lever med denne støj 24 timer i døgnet. De kroniske tinnitus-patienter må leve med hyletonen altid, som et konstant irritationsmoment, der ofte bliver en så stor belastning, at nattesøvnen bliver ødelagt og den uafbrudte hylen eller støj i hovedet forstyrrer koncentrationsevnen og koster på energi og livskvalitet. Tinnitus er i dag den femte mest hyppige lidelse i Danmark, og dermed en af de mest alvorlige årsager til forringet livskvalitet. Særligt alarmerende er det, at lidelsen er i kraftig vækst iblandt unge, og årsagerne er langt mere komplekse end man antog tidligere.

I mange tilfælde er støj kun en del af årsagen til tinnitus og ofte slet ikke. Vi ser rigtigt mange tinnituspatienter, der har fået lidelsen af stress, men også efter trykpåvirkning som ved flyvning og dykning. Reaktioner på medicin, vacciner og senfølger efter coronasygdom, er også hyppige årsager til fremkomst eller forværring af tinnitus i disse år.

Tinnitus er ikke en let lidelse at behandle, og mange patienter oplever frustrerende mangel på forståelse fra omverdenen og manglende viden om mulig behandling for deres lidelse. De patienter, der kommer til os, har således typisk allerede været igennem udredning i det offentlige system, og har også ofte prøvet flere forskellige typer behandling i privat eller alternativ regi – desværre ikke altid med det resultat, som de havde håbet på.

Selvom tinnitus ikke er nogen let lidelse at behandle, kan langt de fleste dog, med den rigtige behandling, opnå markant og varig forbedring af deres lidelse, med den rette information, kombineret med en realistisk forventningsafstemning og en portion vedholdenhed.

Vi introducerede Notched Music Therapy – frekvensbaseret musikterapi – tilbage i 2017, og er i dag Nordens mest erfarne i frekvensmålinger og i behandlingsforløb med denne særlige metode. Vi har sat os det ambitiøse mål at være Danmarks førende klinik for tinnitusbehandling, og i forsommeren 2022 tager vi derfor endnu et vigtigt skridt og introducerer Lenire i Danmark.

Lenire er nyeste skud på stammen inden for såkaldt bimodal neuromodulation, da metoden på samme tid stimulerer øget neuroplasticitet og påvirker det auditive cortex. Metoden har vist en klinisk dokumenteret effekt med langvarig lindring af tinnitus.

Lenire kan, i lighed med den frekvensbaserede musikterapi, tilbydes som et rent onlineforløb. Du er dog altid velkomne her i klinikken, uanset om det kun er til et enkelt møde, eller til et helt behandlingophold. Alt dette kan du læse mere om i vores omfattende materialer.

Velkommen til vores verden af moderne tinnitusbehandling – Hos os er nøgleordene åbenhed, tillid og ærlighed.

Behandling af tinnitus

Vi tilbyder 3 forskellige behandlingsmetoder for tinnitus:

  • Lenire – Evidensbaseret Tinnitusbehandling. Lenire er en let anvendelig behandlingsmetode, hvor tungestimulation og lydterapi i kombination kan forbedre livskvaliteten mærkbart for tinnitusramte. Lenire tilbydes som en pakke med udstyr og løbende konsultationer igennem et tre måneders forløb.
  • Frekvensbaseret musikterapi – 30 minutters daglig lytning, 12 måneders forløb og frekvensmålinger ca. én gang om måneden. Hele forløbet kan afvikles online. Ofte kombineres metoden med laser og infrarød stråling.
  • Behandling af det indre øre med laser og infrarød stråling. Denne behandling stimulerer typisk tinnitusfrekvensen til et hurtigere fald, og har ofte effekt på lydfølsomhed, hørelse i diskant og mellemtone og hvis man lider af periodisk følelse af tryk i ørene. Tilbydes kun i Skive, og fås som behandlingsophold.

Lenire

Vi er stolte af at kunne præsentere Lenire – en helt ny evidensbaseret tinnitusbehandling med tungestimulation og lydterapi, som vi fra starten af juni tilbyder i Danmark. Lenire anvender såkaldt neuromodulation, hvor den patenterede toungetip leverer milde elektriske impulser under tungen, der kombineret med lyd, afspillet gennem hovedtelefoner, kan stimulere hjernens plasticitet og dermed give vedvarende forbedringer af tinnitus.

Lenire er den første tinnitusbehandling, der, i et stort klinisk studie, har vist sig at kunne lindre og forbedre tinnitus. Behandlingsmetoden er testet i et forsøg med sammenlagt over 500 patienter. Det største studie involverede 326 deltagere, og blev publiceret som forsidehistorie i det internationalt anerkendte tidsskrift Science Translational Medicine i oktober 2020.

86,2 % af de behandlede deltagende, rapporterede en forbedring af sine tinnitussymptomer efter en 12-ugers behandlingsperiode. Ved opfølgning 12 mdr. efter, havde 80,1 % af deltagerne fastholdt forbedringerne. Studiet er dermed et af de største og længst opfølgende kliniske forsøg nogensinde udført på tinnitusområdet.

Lenire er en behandling, du kan foretage hjemmefra igennem et forløb på 12 uger med tre konsultationer. Vi guider dig med indledning, opfølgning og evaluering. Møderne kan både foretages online eller i klinik. Efter endt forløb beholder du udstyret og kan forsætte behandlingen, hvis du ønsker det.

Frekvensbaseret musikterapi

Musikterapien er baseret på en biologisk mekanisme, hvor man ved hjælp af lyd, skræddersyet ud fra patientens tinnitusfrekvens, kan manipulere hjernen til at tro, at du har en hørenedsættelse i det område din tinnitus befinder sig i. Ved at lytte tilstrækkeligt længe til den manipulerede musik, hvor der er redigeret et kunstigt men et organisk lignende hul i lydbilledet, snydes hjernen til at tro, at det ikke er musikken, det er galt med, men i stedet din egen hørelse.

Idet den autonome del af hjernen, som har aktiveret alarmen, inderligt ønsker, at du skal høre denne alarm, vil den i de fleste tilfælde sænke “alarmtonen” til at lavere niveau, som systemet antager, du faktisk kan høre. For patienten betyder det i praksis ikke, at tonen føles mørkere eller dybere, men at der går længere og længere imellem de bemærker deres tinnitus. Eller med andre ord: deres tinnitus forsvinder ikke fuldstændigt, men tones så meget ned, at der kun skal marginal mental aktivitet eller mindre baggrundsstøj til at camouflere den. Tinnitus går således i de fleste tilfælde fra at være en væsentligt livskvalitetsforringende lidelse, til kun at være en parentes i patientens liv.

Efter tinnitustonen er faldet, foretager vi en ny måling, og der udleveres nyt musik, hvor et lavere frekvensområde er taget ud af musikken. Det er altså en længere proces, som kræver langvarig og vedholdende indsats af patienten. Men i gennemsnit bliver patients tinnitusfrekvens reduceret til omkring 20 % af udgangspunktet af, hvad den var, da de startede forløbet.

Det typiske forløb i musikterapi tager imellem 12 og 18 måneder. Hvis du ønsker et optimalt resultat af metoden, skal du forvente at bruge ca. 30 minutter hver dag på lytning. Hjernen må ikke stimuleres imens, og du må ikke udføre arbejdsopgaver imens. Men du kan med fordel lytte til musikken imens du går en tur i naturen, eller når du lægger dig til at sove.

Vi måler din frekvens løbende, og justerer musikterapien så den altid er tilpasset din frekvens, enten ved online-konsultationer (Teamviewer) eller ved fysiske konsultationer i Skive eller Århus.

Vores online målinger foretager vi via Teamviewer, med direkte link – ingen download:


Behandling af det indre øre med laser og infrarød stråling

Ligesom en negativ påvirkning af øret vil kunne forværre tinnitus, vil en positiv påvirkning som den infrarøde stimulation af høresansecellerne kunne accelerere et fald i tinnitustonens frekvens. Behandlingen virker stimulerende for høresansecellerne og har en antiinflammatorisk effekt. Behandlingen er en proces der foregår over 4 x 8 minutter, og tilbydes kun i klinikken i Skive.

Nogle patienter vælger at komme til behandling ca. en gang ugentligt, andre vælger at tage 2 x 5 dage med behandling, hvor de overnatter her hos os, og gør det til et afslappende behandlingsophold. Ofte bliver patienterne mindre lydfølsomme efter behandlingen, og vi ser også betydelige høreforbedringer i diskant og mellemtoneområdet på jævnlig basis. Næsten alle vores patienter kombinere denne behandling med den frekvensbaserede musikterapi, og typisk ser vi en hurtigere forbedring, når de to behandlingsmetoder anvendes i kombination.

Behandlingspakker – tinnitus

Er du i tvivl om hvilken af vores tre behandlinger, der har bedst chance for at have positiv effekt på dig? Du er altid velkommen til at få en uforpligtende vurdering herfra – og vi sætter en ære i at give en åben og ærlig rådgivning, og sætte realistiske mål for, hvad du kan forvente af et behandlingforløb hos os. Men vi stiller også krav, for behandling af tinnitus kræver en indsats – ikke kun af os, men også af patienten. Hemmeligheden bag de bedste succeshistorier med tinnitusbehandling er oftest en knivskarp forudgående information og forventningsafstemning, men også en tålmodig og vedholdende patient.

Tinnitus er en kompleks tilstand med både fysiske og psykologiske faktorer indblandet, som er svære eller næsten umulige reelt at skille ad og fuldt ud gennemskue. Alligevel er det er meget vigtigt for os, at du forstår hvilke mekanismer, der ligger til grund for vores behandlingsmetoder, og hvad du selv kan gøre for at øge dine chancer for forbedring af din tinnitus og minimere risici for forværring. Derfor har vi udarbejdet Danmarks største materiale om emnet, som du kan rekvirere helt gratis, eller læse online ved at klikke på nedenstående links.

Ønsker du kontakt til andre med tinnitus, kan vi anbefale Facebookgruppen “Tinnitus – Gode råd om behandling”, som en af vores tidligere patienter, Mikkel Dahlman fra Bornholm, har oprettet: https://www.facebook.com/groups/639031254068385/?ref=share

I vores nye katalog – “Avanceret behandling for kronisk tinnitus”, som du kan se på linket nederst på siden, kan du bl.a. læse om:

Hvilken type tinnitus-patient er du:

Forskellige typer tinnitus patienter

 

Et typisk behandlingsforløb:

tinnitus musikterapi forløb

 

Og hjernens forunderlige evne til at tilpasse sig:

Hjernens plasticitet

Læs i Magasinet Helse om vores behandling

Læs i Familiejournalen om vores behandling

Se vores brochure om LENIRE – og læs mere om evidensbaseret tinnitusbehandling

Forskning i frekvensbaseret musikterapi

Vores behandling – Interview Thomas Borgå

Tinnitus foredrag – Thomas Borgå