Illustration: Ved våd AMD dannes der pga. iltmanglen i nethinden nye skrøbelige blodkar, som senere sprænges og oversvømmer lyssansecellerne med omgående synsstab til følge.

Våd AMD behandling

Våd AMD bør ikke betragtes som en selvstændig øjensygdom, men skal mere anskues som en proces, der forværrer den tørre AMD, og som gør lidelsen mere aggressiv og uforudsigelig. Alle våd AMD patienter har altså en tør AMD som fundament for den våde, også selvom patienten i enkelte tilfælde først mærker symptomer når den våde tager fat. Omkring en trediedel af alle tør AMD patienter, udvikler våd AMD med tiden. Ved våd AMD sprænger blodkarrene og oversvømmer lyssansecellerne, og dette er en katastrofe for synet, da det fører til celledød i lyssansecellerne, eller fotoreceptorerne, som blot er et andet ord for lyssansecellerne.

Hvad er våd AMD?

Våd AMD bør ikke betragtes som en selvstændig øjensygdom, men skal mere anskues som en proces, der forværrer den tørre AMD, og som gør lidelsen mere aggressiv og uforudsigelig.

Alle våd AMD-patienter har altså en tør AMD som fundament for den våde, også selv om patienten i enkelte tilfælde først mærker symptomer, når den våde AMD tager fat. Omkring en tredjedel af alle tør AMD-patienter, udvikler våd AMD med tiden. Ved våd AMD sprænger blodkarrene og oversvømmer lyssansecellerne, og dette er en katastrofe for synet, da det fører til celledød i lyssansecellerne (fotoreceptorerne).

Årsager til våd AMD

Da den våde AMD blot er en videreudvikling af den tørre AMD, er det naturligt at de samme årsager kan ligges til grund for udviklingen af våd AMD som for udviklingen af tør AMD. Der er dog en tendens til at våd AMD-patienter i højere grad har en forstyrret næringsoptagelse (det vi indenfor TCM/traditional chinese medicine kalder for en svag milt/pancreas energi).

Det betyder på godt dansk, at våd AMD-patienterne ofte er kostpatienter, der ikke sjældent lider af en uopdaget fødevareintolerance, som har forstyrret tarmene, næringsoptagelsen, immunforsvaret og svækket bindevævet. Ikke sjældent vil våd AMD-patienten også have problemer med væskeophobning i kroppen.

Fødevareintolerance kan vi i dag teste for med en serie af tyske laboratorieanalyser (imupro-serien). Blodprøverne foretages som priktest, og testene analyseres i Tyskland og de vigtigste informationer oversættes til dansk, processen tager 14 dage. Der analyses for 90 fødevarer, og efterfølgende gennemgås af testresultaterne (ca. 30 min. samtale). I det offentlige danske sundhedssystem tilbydes til sammenligning kun test for to typer af intolerance, gluten og lactose.

Supplerende tarmbakterier (probiotika) hjælper i øvrigt flere af den type patienter. Probiotika kan indtages som en kapsel eller i pulverform rørt ud i vand, inden man går i seng. Som oftest er 1-3 måneders indtag nok til en væsentlig forbedring af fordøjelsen.

Indsprøjtningsbehandling til våd AMD

”Lucentis-indsprøjtningerne” eller anti-VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) hæmmer blodsprængningerne i nethinden, og bliver normalt tilbudt våd AMD-patienterne på øjenafdelingerne i det offentlige sundhedssystem. Det siliconelignende stof stopper i bedste fald blodsprængningen i nethinden, og dæmmer på den måde op for den katastrofe, som blodsprængningerne potentielt kan være for lyssansecellerne.

Behandlingen forhindrer dog ikke nye sprængninger, og er derfor rent symptomatisk, da den underliggende tilstand med druser af affaldsstoffer, manglende blodcirkulation og inflammation i nethinden, forbliver ubehandlet. Fordi denne tilstand giver iltmangel i lyssansecellerne, vil kroppen igen forsøge at danne nye blodkar, men da de nye kar er svage og porøse, vil risikoen for sprængninger igen være stor.

Der er ingen tvivl om at indsprøjtningerne hjælper en del af våd AMD- patienterne, omend stort set lige så mange oplever forværring af behandlingen, typisk pga. dannelsen af arvæv efter indsprøjtningerne.

En anden og mere sjælden – men også væsentligt mere alvorlig – bivirkning ved indsprøjtningerne kan være endolftalmitis: Kronisk betændelse i den indre øje/nethinde. Dette sker, hvis der ved injektionen tages bakterier fra hornhinden helt ind i nethinden. Det er derfor uhyre vigtigt, at våd AMD-patienten ikke har øjenbetændelse eller nogen form for bakteriel infektion på nethinden.

Vores erfaringer med våd AMD

Vi har stort set de samme erfaringer med våd AMD som ved tør AMD. Dog kan våd AMD patienterne hurtigere og mere dramatisk opleve forværringer af deres tilstand. Det kan som tidligere nævnt anbefales for mange af våd AMD-patienterne at beskæftige sig med kosten, om end mange af patienterne har svært ved at forholde sig til ”at det skulle have noget med øjnene at gøre”.

Den tilstand som vi her kan behandle er faktisk ikke den akutte våde AMD, men i virkeligheden den bagvedliggende tilstand af tør AMD som ligger til grund for den våde: Druser med affaldstoffer, mangel på blodcirkulation, inflammation og celledød.

Derfor er vores tilbud til våd AMD-patienterne de samme pakker som til tør AMD-patienterne. Dog vil der i akupunkturbehandlingen indgå flere punkter til styrkning af næringsoptagelse, immunsystem, bindevæv og fordøjelse.

Læs mere om AMD behandling.

Thomas Borgaa og tør AMD patient