Hvad er AMD?

AMD er en forkortelse for Aldersrelateret Macula Degeneration, og er en alvorlig sygdom i Danmark. AMD er den almindeligste årsag til svær synsnedsættelse i den vestlige verden overhovedet. Det er en tilstand som gradvist forringer det skarpe syn og i sær det centrale syn, som vi benytter til TV og læsning . Den synsmæssige synskvalitet forringes derved markant. AMD benævnes populært også som ”alderspletter på nethinden” eller ”forkalkninger på nethinden”.

Tilstanden har dog trods udtrykket “øjenforkalkning” faktisk intet med forkalkning at gøre. AMD skyldes en ophobning af affaldstoffer i bruchs membran, og hindrer dermed frisk blod med ilt og næringsstoffer i at nå frem til lyssansecellerne, og som samtidigt hæmmer transporten retur med affaldstoffer. Dette bliver en selvforstærkende ond spiral, hvor der kommer flere og flere affaldstoffer, og endnu mindre cirkulation. Tilstanden af affaldstoffer kan ses på en såkaldt OCT-scanning (se billedet), som man typisk for foretaget hos øjenlægen, eller ved en avanceret optiker/optometrist der har den slags udstyr til rådighed. Øjenlægens kontroller af AMD-patienter har til formål at følge udviklingen, og kontrollere om den tørre AMD udvikler sig til våd AMD eller til andre alvorligere tilstande.

Affaldstofferne i nethinden ophobes i en slags bobler, som kaldes for druser. Når blodcirkulationen ikke magter at transportere affaldstofferne mere, og de i stedet ophobes i druser, går immunforsvaret til angreb i området og dette skaber inflammation. En indre betændelses-lignende tilstand, men uden at nogen udefra kommende bakterie er indblandet.

Ny dansk forskning har fundet at AMD-patienterne tilsyneladende har en defekt i immunsystemet. I hverfald findes proteinet CD200 i høj koncentration hos de ældre mennesker som er ramt af AMD. Proteinet CD200 er tidligere sat i forbindelse med aldring og med alzheimers.

Billedet til venstre: Den eneste sikre måde at stille diagnosen AMD på, er ved OCT-scanning af nethinden. Øjenlægerne og enkelte optometrister eller optikerkæder tilbyder OCT-scanning.

Tør og våd AMD

Cirka en trediedel af patienterne som har fået konstateret tør AMD, udvikler med tiden våd AMD. Dette er en forværring af tilstanden, da blodkarrene i nethinden begynder at sprænges og “oversvømmelserne” af blod skader de i forvejen hårdt prøvede lyssanseceller. Som patient bør man holde øje med tegn som f.eks. gnistrerende synsforstyrrelser (som ild eller gnister) eller følelsen af et gråt eller sort rullegardin bliver trukket ned for synsfeltet. Har man sådanne symptomer bør man omgående kontakte øjenlæge eller hospitals-øjenafdeling, da våd AMD kan i værste fald lave en kollosal skade på synet på blot få timer.

På øjenafdelingerne behandles våd AMD med indsprøjtninger direkte i øjnene under lokalbedøvelse (“lucentis-indsprøjtningerne”). Indsprøjtningerne indeholder et plastisk/silikone-lignende stof, som kan lægge sig over blodsprængningerne, og forhindre katastrofen i at brede sig.

Omkring en trediedel af patienterne oplever at de ikke blot holder op med at få det værre, men faktisk også kommer til at se bedre ved indsprøjtningerne. En trediedel mærker ingen forandring, og endnu en trediedel oplever forværring, sansynligvis pga. dannelse af arvæv. Enkelte kan endolftalmit, betændelse i nethinden som ofte fører til svær synsnedsættelse. Dette sker hvis der bliver taget bakterier fra hornhinden med ind i nethinden. Det er derfor meget vigtigt at der ikke er en tilstand af øjenbetændelse når man modtager indsprøjtningerne. Til trods for at lucentis-indsprøjtningerne ikke er nogen mirakelkur og er forbundet med bivirkninger og risici, bør det alligevel helt klart anbefales at tage imod behandlingen.

Indsprøjtningsbehandlingerne skader ikke effekten af akupunkturen eller omvendt. Vi har mange våd AMD patienter som kombinerer de 2 behandlingsformer.

Læs mere om AMD behandling.